Verder na verlies
stippellijn
HomeVerliesbegeleidingAanbodLinksInterviewTarievenContact

Verliesbegeleiding

Iedereen krijgt in zijn leven te maken met verlies. Het kan hierbij gaan om verlies van een dierbare, relaties, werk, toekomstverwachtingen, illusies, gezondheid etc. Verliezen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Verliezen kunnen het leven van mensen (tijdelijk) ontwrichten. 

Hoewel iedereen vroeg of laat te maken krijgt met verlies in zijn leven is het geen eenvoudige opgave om hier mee om te kunnen gaan. Verlies confronteert ons met onze eigen kwetsbaarheid en met een kant van het leven waar we liever ver van blijven.

Niet altijd is er in de directe omgeving voldoende steun, begrip en ruimte aanwezig om het verdriet over het verlies mee te kunnen delen. Vaak is de omgeving zelf ook onderdeel van een verlies of rouwt om hetzelfde verlies. Verliesverwerking is een individueel proces, ieder doet het op zijn eigen manier. Dat kan leiden tot onbegrip in de omgeving van de rouwende. Er zijn zoveel verschillende manieren waarop mensen de pijn over het verlorene kunnen uiten. Niet zelden is er onvoldoende begrip over de wijze waarop mensen om kunnen en willen gaan met een verlies in hun leven.

De gevolgen van een ingrijpend verlies zijn vele malen groter dan op het eerste gezicht waarneembaar is. ‘Verliezen hebben een wezenlijk invloed op ons welzijn en geluk. Verlies genereert stress en langdurige stress heeft nadelige invloed op het hart. In vele opzichten is ons hart de graadmeter van ons welbevinden. Het hart is onze fysieke motor. Als het hart ophoudt met kloppen is het leven voorbij. Daarnaast is het hart in emotioneel opzicht van belang. Het hart wordt geassocieerd met allerlei emoties en is in metaforische zin ons gevoelscentrum. Onze Nederlandse taal staat, niet voor niets, bol van uitdrukkingen en gezegdes waarin het hart de hoofdrol speelt.

We ‘houden met heel ons hart’ van onze geliefde en we kunnen lijden aan een gebroken hart’ als onze geliefde ons verlaat. ‘Met  bloedend hart’ nemen we afscheid van iemand waar we van houden en als ons iets wezenlijks raakt ‘snijdt ons dat door het hart’. (Rodenburg &van der Maarel 2016)

Door middel van het HART (model) kan de impact van het verlies tegen het licht worden gehouden, waardoor degene die het verlies betreft wellicht beter begrijpt wat er met hem gebeurt. De vier elementen van het HART zijn: Houvast, Autonomie, Rechtsvaardigheidsgevoel en Toekomstperspectief.  Deze elementen vormen samen een geheel en zijn met elkaar verbonden.  Door ingrijpend verlies kun je het houvast over je leven kwijt raken. Daardoor ontstaat er een ander zelfbeeld, zodat je een verminderd geloof in jezelf en eigen kunnen(autonomie) krijgt. Het verlies kan als onrechtvaardig worden ervaren en verlies kan je toekomstdromen dusdanig verstoren dat de toekomst eruit ziet als een groot zwart gapend gat.

Het verwerken van gevoelens van rouw en gemis is vaak een moeilijk proces. Verliesverwerking betekent dat het beschadigde HART herstelt dient te worden. Dit proces verloopt niet volgens een voorspelbaar patroon. Een en hetzelfde verlies, denk hierbij aan ouders die hun kind verliezen, kunnen bij beiden partners andere beschadigingen te weeg brengen. Dat kan verwarrend zijn binnen relaties, waardoor de kans bestaat dat mensen elkaar kwijt raken in het proces van heling. Reacties op verlies worden rouwreacties genoemd. De diversiteit van die reacties is groot en kunnen zichzowel psychisch, fysiek als in gedrag manifesteren. Soms ontwikkelen mensen psychosomatische klachten. Voor je het weet wordt rouw gedefinieerd als een ziekte i.p.v. een gezonde reactie op een ingrijpende ervaring. Verliesbegeleiding is een speciale vorm van hulpverlening gericht op mensen die klachten ondervinden na een verlies.

Verliesbegeleiding kan het verlies niet ongedaan maken maar kan wel ondersteuning bieden in het proces weer grip te krijgen op het eigen leven. 
stippellijn
stippellijn